Anneke Mulder Fotografie & Film
Amuletta 00310624813320
annekemulder@me.com

 LET LOVE RULE!

Enige jaren later, hoog vliegend boven korenvelden en zwanenwitte huizen, moesten de lovebirds terugdenken aan die late middag in oktober, toen zij weer eens kennis maakten met de werken van de mens. De gehele natuur was al bevlekt met de uitingen van moerassen, de heide was doorkruisd met wegen en paden. Eens vrije lammetjes en koeien waren geketend in nauwe hokken, gelijnd aan ruwe touwen. Kippen nuttigden hun schamele uitwerpselen om de mensen toch maar weer eens van hun eitjes te voorzien. Het water beukte op de vervallen dijken, wachtend op een kans door te breken naar het laagland. De horizon had zich aan de lovebirds geopenbaard als die ragscherpe afscheiding tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Welke kant nu op te gaan.

Er heerste wanhoop, onrust en ziekten. Psychiatrische inrichtingen liepen over van mensen die zich door het leven bedrogen voelden.Angst en haat regeerden.

De mensenwereld was nog zo jong dat de mensen, samengeklonterd in groepjes, de echte samenspraak nog niet beheersten. Wie zich in de weg begaf van een ander lokte opgetrokken wenkbrouwen uit, of andere wilde gebaren. De heftig opengesperde monden brachten niets menselijks voort. mensen wensten  elkaar ongeneeslijke ziekten toe. Ook werden mensen wel vergeleken met minder populaire dieren. Met enige regelmaat bond iemand zich een bommetje aan en daalde af naar de metro of besteeg een bus om zichzelf te laten ontploffen. Zelfs schoolkinderen hadden hun onschuld verloren, wat hen er wel toe bracht hun omgeving met geweer of pistool onherkenbaar te veranderen. Miljoenen werden besteed aan electronisch vermaak waarin mensen in hun vegeteren gevolgd werden, of waarin mensen gevangen in de grove structuur van een televisieprogramma hun spijt betuigden over vaak onbenullige voorvallen.

De Lovebirds, die kleurrijke donzen bolletjes, deden waar ze altijd goed in geweest waren. Het knuffelen, het kroelen, het koppie wrijven. Dit trof de mensen diep in het hoofd en het hart. En zo werd het land van de mensen een gebied van harmonie, van het fluiten van de mensen en het zingen van de vogels. Lovebirds...