Anneke Mulder Fotografie & Film
Amuletta 00310624813320
annekemulder@me.com

 

 

 

      

Uit de film IJs

 

 

 

 

 

Hun Goden waren droeviger dan de zee.  

Er bestaat geen gladjes verlopend en stabiel kosmisch proces. Er is een constante strijd aan de gang tussen tegengestelde krachten. De krachten van schepping en orde en die van de chaos. De wereld is voor de mens slechts gedeeltelijk bewoonbaar, en langs de grenzen van het goede en vruchtbare land liggen altijd bedreigende krachten op de loer om het werk en de hoop van de mensen te vernietigen.

De aarde is een levend organisme. Binnenin raast een kokende vuurmassa en bovenop ruige toppen liggen sneeuw en IJs schijnbaar onbeweeglijk. Op de plekken waar hitte en kou met elkaar in aanraking kwam ontstond volgens de Edda het leven.

Tussen leven en dood, tussen licht en duisternis bevindt zich IJsland: kokende modderpoelen en zwavelbronnen, ijskoude gletsjermeren, zwarte dampende lavavelden, helgele zwavel, met water gevulde explosiekraters, kleurige solfatorenvelden, grillige rotspartijen waarin je allerlei figuren kunt herkennen en brullende watervallen alsook plaatsen waar gierend en fluitend stoom uit de grond komt. Het kan voorkomen dat je op blote voeten over nog warme lavabodem wandelt terwijl je ineengebogen door de kou de striemende wind trotseert.

De tegenstellingen in het klimaat en de geologie die je op IJsland vindt riep de wens bij mij op dit alles te willen begrijpen. Zoals de mens altijd bezig is het leven de baas te worden. Maar het lot wordt altijd weer bepaald door machten die groter zijn dan wijzelf. Dit geldt zeer zeker als we onze krachten gaan meten met die van de natuur. Als we leven op een dunne bestaanslijn, het grensgebied waarin de natuur de materie meedogenloos maar snel verwoest.Niet voor niets is de Edda, waarin de natuur "vergoddelijkt"wordt, in IJsland geschreven. Geconfronteerd met IJs en vuur zag de mens zichzelf en deze situatie beinvloedde onvermijdelijk de mythen.

Een dunne aardbodem brengt een dunne scheidslijn tussen waarheid en mythe teweeg. Ze worden bijna synoniem.

 

I C E L A N D  

 

 Waar hel en hemel elkaar ontmoeten.

 

 

         

Uit de film kokende Aarde